Laatste bridgemiddag seizoen 2022-2023

Dinsdagmiddag, 2 mei,  was de laatste zitting van de zesde competitieronde en tevens de afsluiting van het bridgeseizoen 2022/2023.

We speelden met een afwijkend schema voor 5 spelrondes van 4 spellen om zodoende een half uurtje te kunnen winnen voor de huldiging van de club- en slemkampioenen, voor een afscheidsdrankje en voor het slotwoordje van onze voorzitter Johan Dollekamp.

Voordat de bridgeklok het beginsignaal liet horen, werd er door onze voorzitter even aandacht gevraagd voor Vechter Rijkens, met zijn 97 jaar het oudste lid van onze club. Na vele jaren de trouwe bridgepartner van Willem Avenarius te zijn geweest, zag hij zich genoodzaakt om na vanmiddag de bridgekaarten neer te leggen. Omdat zijn gezichtsvermogen met het klimmen der jaren ernstig is verminderd, wordt het onderscheiden van de speelkaartenvoor hem steeds moeilijker. We zullen Vechter, die op de zittingen steeds als eerste aanwezig was, zeker gaan missen. We wensen hem nog een flink aantal fijne jaren toe.
 
Voor aanvang van het bridgen was bekend gemaakt welke zittingsresultaten na afloop met een fles wijn beloond zouden worden. Na de 20 spellen werden de tafels ontdaan van de bridgespullen en kon - onder het genot van een extra drankje uit de clubkas - begonnen worden met de huldiging van de kampioenen en de overige prijswinnaars.

De paren die in de niet-topintegrale uitslag als eerste zijn geëindigd: 
  • Lijn C: Marietje Lensink & Lenie Wuestman (tevens eerste topintegraal)
  • Lijn B: Fokje & Bert Brand.
  • Lijn A: Linze Hoekstra & Nano Prummel

Dan was er nog en prijs voor het paar dat het dichtst bij 50% eindigde topintegraal: Ida Kers & Woutje Sybrandy (50,2%).

De aanmoedigingsprijs voor 38% topintegraal was voor het gelegenheidspaar Gerrie Hissink & Andrea Wilgenhof (38,3%).

Zij allen kregen een fles wijn uit handen van onze voorzitter.
 
Slemkampioen 2022/2023 werden met 24 punten Vera Idenburg en Emma van Straaten. Op de tweede en derde plaats eindigden resp. Teunis in ‘t Hof & Adrie Hoogstrate (23 punten) en Mannie Haarman & Betsie van de Neer (21 punten). Ook voor hen was er een fles wijn.
 
Als laatste werd de uitslag van het clubkampioenschap bekendgemaakt.
  • plaats drie: Francis en Jan Beltman met 415 rankingpunten.
  • plaats twee: Teunis in ’t Hof & Adri Hoogstrate met 455 rankingpunten. We zagen ze ook als 2de eindigen bij het slemkampioenschap.
  • Clubkampioen 2022/2023 met 470 rankingpunten: de gezusters Ria Degen en Miny van der Zande, een paar dat na het behalen van het clubkampioenschap in mei 2016 nu voor de tweede keer de prijs opeist. Voor hen beiden waren er bloemen en een glasaward als blijvende herinnering aan dit clubkampioenschap.

Hoogste tijd voor het slotwoord van de voorzitter. Hierin dankte hij de vrijwilligers voor hun inzet en alle bridgers voor de prettige sfeer tijdens de bridgemiddagen.
 
Vanaf deze plaats wensen het bestuur en technische commissie u allen een heel fijne zomer toe en hopen alle BBB-leden in goede gezondheid en vol geestdrift op 12 september weer aan de bridgetafel te mogen begroeten.
 
Klik hier voor nog meer foto's.