Seizoen 2023-2024

 

We hebben sinds de corona-periode gelukkig samen weer een mooi bridgeseizoen gehad, vrijwel zonder onderbrekingen. Dank u wel voor een ieders enthousiaste inbreng. Als we de zomer hebben gevierd beginnen we in de herfst weer aan een volgend gezellig seizoen! 


Op dinsdag 12 september a.s. hopen we u allen weer te mogen begroeten op de eerste spelmiddag van het seizoen 2023-2024, in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren. Zoals gebruikelijk beginnen we om 13:30 uur en wordt u verzocht zo’n 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.


We beginnen op 12 september met de openingsmiddag om weer warm te draaien. Daarna begint de competitie met het volgende speelschema:

SPEELSCHEMA 2023 - 2024

 Inspelen 12-sep    
 1e ronde 19-sep 26-sep 03-okt 10-okt 17-okt
 2e ronde 24-okt  31-okt   07-nov  14-nov  21-nov
 3e ronde  28-nov 05-dec 12-dec 09-jan  16-jan
 4e ronde 23-jan 30-jan 06-feb 13-feb 20-feb
 5e ronde 27-feb 05-mrt 12-mrt 19-mrt 26-mrt
 6e ronde 02-apr 09-apr 16-apr 23-apr 30-apr
 einddrive 07-mei    

 

  • Op 19 december is een kerstdrive gepland, dan is er dus geen competitie.
  • Op  7 mei 2024 spelen we een eind-drive bridgemiddag.


Mocht u verhinderd zijn voor een speelmiddag meldt dit dan uiterlijk ’s maandags vóór 13.30 uur op onze BBB-telefoon 06-46686175. Wij gebruiken deze 24 uur dan voor het vinden van een invaller. Spreek wanneer u het antwoordbandje hoort duidelijk uw naam, de datum en uw telefoonnummer in. Per mail afzeggen werkt NIET.


De spelleider en in het komende seizoen is Jan Scholten. Arbiters zijn Francis Beltman en Adri Hoogstrate.


De technische commissie bestaat uit Francis Beltman, Lineke Stam, Rikie Kuiper, Peter Wolfraad. De contributie blijft ongewijzigd: € 30 per persoon. Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0199 1130 09 t.n.v. Bridge Blijft Boeien, met vermelding van BBB contributie 2023-2024.

Onveranderd blijft ook de locatie Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 in Laren, waar u bij binnenkomst door ons gevraagd wordt uw 2 drankjes te bestellen en daarvoor € 5 te betalen.


BBB Laren wenst u een heel aangename zomer en hoopt u 12 september in goede gezondheid te mogen begroeten.