De club

Bij de bridgeclub Bridge Blijft Boeien (BBB) staat gezelligheid voorop.
De club is geen lid van de Nederlandse Bridgebond. Er zijn dan ook geen meesterpunten te verdienen. Wel kan hierdoor de contributie voor het lidmaatschap laag worden gehouden.

Ontstaan van de club.
In oktober 1990 organiseerde een groepje Larenaren die de AVRO-bridgecursus hadden gevolgd een gezellige bridgemiddag. Zo wilden zij hun pas verworven bridgekennis in de praktijk toetsen. Het bleek een schot in de roos en de basis was gelegd voor een bloeiende en boeiende bridgeclub. Er werd een club van 16 leden gevormd en een 3-koppig bestuur gekozen: Bertha Kloosterboer, Hermien Klumpen en Hendrik Eggingk.
Marie Hijink was destijds voorzitter van de Plattelandsvrouwen in Laren en haar werd gevraagd of zij een bridgecursus wilde organiseren.
Het werd een groot succes! De leden stroomden toe.
De heer Lint, die ook de bridgecursus verzorgde, hielp het bestuur met het opzetten van een bridgecompetitie. Er werd een Technische Commissie aangesteld, geleid door Henk Woelders.
In 1995 werden een paar bieddingboxen geleend van de bridgeclub MOT uit Lochem om eens uit te proberen en de tegenstanders te overtuigen van het nut ervan.,
Tegenwoordig zijn ze niet meer van de bridgetafel weg te denken.

In 2004 zijn de bridgemates aangeschaft samen met een computer waar het rekenprogramma Bridge-It op draaide. Dat was een hele vooruitgang, vanaf dat ogenblik hoefden de uitslagen niet handmatig te worden uitgerekend en kon de uitslag meteen na de zitting bekendgemaakt worden.
In 1996 werd voor het eerst een ledenstop ingesteld; het bestuur wilden niet meer dan 80 leden. Immers gezelligheid stond voorop

De belangstelling om op dinsdagmiddag in Laren te bridgen bleef echter toenemen en langzaamaan groeide het maximum van 80 leden tot een nieuwe limiet van 120 leden in 2014. Dit was tevens het maximum aantal bridgers dat een plaats kon worden geboden aan de bridgetafel. Er werd een wachtlijst bijgehouden, waarop aspirant-leden werden ingeschreven.
De jubilarissen op het 25 jarig jubileum van de bridgeclub. (Lid vanaf de oprchting)
Vlnr.: Johanna Beltman, Trudy Beumer, Janna Nijkamp en Teetske Woelders
Huidige stuatie
De coronapandemie, die begon met een lockdown op 13 maart 2020, maakte een voortijdig einde aan de bridgecompetitie. In juni van dat jaar werd er overleg gepleegd met Café/Restaurant Stegeman, om te komen tot een voorzichtige herstart van de competitie in september. Tijdens dit overleg bleek al snel dat onze bridgeclub op zoek moest naar een andere locatie. Stegeman was niet van plan op korte termijn zijn deuren weer te openen en dus begon een trektocht met de bridgespullen door Laren. Via een tijdelijk onderkomen bij Witkamp werden de attributen uiteindelijk gestald in het Kulturhus.

Vanaf midden 2021, nog steeds midden in de pandemie, werd er eerst een viertal zomerbridgeavonden georganiseerd en werd in september weer gestart met de bridgemiddagen in clubverband.
Inmiddels is de bridgeclub gewend aan haar nieuwe onderkomen, hoewel in aanloop naar het nieuwe bridgeseizoen 2022-2023 nog bekeken moet worden of het maximum aantal bridgers, dat geplaatst kan worden, moet worden bijgesteld. Tot dan blijft de huidige wachtlijst gehandhaafd.