Uitkomen


Algemeen


De belangrijkste kaart welk in bridge wordt gespeeld is de uitkomstkaart. Deze bepaalt in belangrijke mate of een contract gehaald wordt of niet. We hebben daarom wat tips verzameld van de website pecona.nl van drie bridgeclubs in Noord-Holland.

Er zijn twee besluiten die voor een goede uitkomst genomen moeten worden:

- met welke kleur er moet worden uitgekomen
- met welke kaart van die kleur gestart moet worden.


Uitkomen met de juiste kleur

De keuze om met de juiste kleur uit te komen is een van de moeilijkste en belangrijkste die er is bij bridge. Het is een gebied waar zelfs de experts vaak miskleunen. De uitkomst wordt in de blind gedaan; dat wil zeggen dat dit de enige kaart is die u speelt zonder dat u de dummy reeds hebt gezien.

Wanneer u met een kleur wilt uitkomen zijn er allerlei factoren waarmee u rekening moet houden. Hieronder worden enkele algemene regels weergegeven om uw beslissingen wat eenvoudiger te maken. 

 • Kom indien mogelijk met een kleur welke uw partner heeft geboden. Dit zou het contract misschien wel niet down kunnen spelen, maar het kan de partnership verstandhouding alleen maar ten goede komen!! Wanneer partner een kleur heeft geboden en u wilt toch met een eigen kleur komen wees er dan zeker van dat dit een heel mooie kleur moet zijn!!
 • Kom uit met een kleur die de tegenstanders niet hebben geboden. Wanneer u een keuze hebt tussen meerdere kleuren, kies dan uw sterkste kleur.
 • Kom tegen SA uit met uw langste kleur. Het kan echter soms beter zijn, wanneer u geen zij-entrees bezit, met een korte kleur te starten hopende dat partner wat in die kleur heeft.
 • Kom tegen kleur contracten uit met een honneur van handen met AHV, HVB etc.
 • Wanneer u een goede hand bezit, waarmee u verwacht bijna alle defensieve kaarten te bezitten is het aan te bevelen om passief te starten. U wilt natuurlijk niet al bij de start een slag weggeven.
 • Met lengte in de vijandelijke troefkleur (vaak een 4-kaart of langer), of wanneer u verwacht dat partner daar lengte in heeft, is het misschien mogelijk om de tegenpartij in te laten troeven, waardoor uw troeflengte langer wordt dan die van de leider.
 • Wanneer u zelf lengte en kracht bezit in de zijkleuren is een troefstart wellicht goed!
 • Wanneer een van de tegenstanders uit een SA contract wegloopt naar een kleurcontract zal een troefstart wel weer goed zijn.
 • Tegen een klein slem kunt u het best agressief starten. Uw uitkomst zou wel eens uw laatste mogelijkheid kunnen zijn om een slag te kunnen ontwikkelen.
 • Tegen een groot slem kunt u het best passief starten. laat de leider maar al het werk opknappen.
 • Een start met een single- of dubbelton geven vaker een slag weg dan dat ze een slag opleveren. Uitzondering: Tegen een slem of een sterke geboden manche zal de uitkomst met een singleton wel goed kunnen zijn.
 • Luister goed naar de biedingen van de tegenpartij om te kunnen bepalen met welke kleur u het beste kunt uitkomen. Met de uitkomst hebt u weliswaar nog geen kaarten kunnen zien, maar daarom hebt u nog geen excuus wanneer u niet goed hebt geluisterd!

Starten met de juiste kaart


Wanneer u echter de kleur hebt gekozen waarmee u wilt uitkomen is de keuze van de kaart in die kleur vaak een automatisme. Sinds de beginjaren van het bridgespel zijn uitkomsten min of meer gestandaardiseerd. Hieronder een opsomming:
 • Tegen SA is de uitkomstkaart vaak de 4e van boven. (Regel van 11). Door de waarde van de uitkomstkaart af te trekken van het getal 11 kan uw partner (maar ook de leider) uitrekenen hoeveel hogere kaarten dan die van de uitkomst er over zijn. Komt u bijvoorbeeld uit met een 7, dan kan partner berekenen dat er nog vier kaarten in het spel zijn die hoger zijn dan die 7. Heeft hij zelf twee kaarten die hoger zijn dan die 7 en er komt in de dummy ook nog een kaart die hoger is dan de 7, dan bezit de leider slechts één kaart die hoger is dan de uitgekomen 7.
 • Ook tegen een kleurcontract is de uitkomstkaart vaak de 4e van boven vaak goed.
 • Van een twee aanliggende honneurs is het goed om de hoogste te spelen (alhoewel hierop wel uitzonderingen zijn).
 • De uitkomst met een honneur tegen een SA contract belooft niet alleen de honneur daaronder, maar ook nog een derde honneur. De uitkomst met een heer bijvoorbeeld, belooft niet alleen de vrouw in die kleur maar ook nog tenminste de boer of de tien in die kleur.
 • Van een dubbelton wordt met de hoogste kaart gestart.
 • Wanneer u wilt starten van een driekaart zijn er meerdere mogelijkheden. Sommigen prefereren uit te komen met de hoogste kaart (top van niets). Anderen komen met de laagste om daarmee een oneven aantal kaarten aan te geven. Ook zijn er spelers die met de middelste van een 3-kaart starten, om daarna de hoogste bij te spelen (Middle Up Down).
 • Er bestaan ook sprookjes waarin beweerd wordt dat u met de hoogste van partners geboden kleur moet starten. Dit is niet goed. De juiste kaart is met die kaart uit te komen waarmee u normaal gesproken ook zou uitkomen; maar dan wel in partners kleur.
 • De oude "regel" dat u nooit onder heer vandaan moet starten is fout!!
 • Tegen troefcontracten moet u niet onder een aas uitkomen. Dat is veel te gevaarlijk. Daardoor maakt u misschien nooit een slag in die kleur, of nog erger: misschien verdedigt uw partner daardoor wel helemaal verkeerd omdat hij weet dat u het aas niet bezit. Voor een SA contract geldt dit natuurlijk niet!
 • Met de uitkomst van een aas tegen een SA contract (lengte) wordt van partner verwacht dat hij de hoogste kaart die hij bezit in die kleur bijspeelt.
 • Tegen een SA contract vraagt de uitkomst van een vrouw aan partner om de boer er bij te spelen. Zo'n uitkomst wordt gedaan met een kaarverdeling als: A H V T x of H V T 9 x en dat kan natuurlijk ook met alle handen waar een VB combinatie aanwezig is.
 • Tegen een SA contract vraagt daarnaast de uitkomst van een aas of vrouw om een aan- of af-signaal en de uitkomst met een heer of boer vraagt in principe naar distributie.