Ledenlijst

In de onderstaande link vinden jullie de ledenlijst. Vanwege privacy-wetgeving staan in deze lijst geen adressen en telefoonnumers vermeld. Mocht je behoefte hebben aan deze informatie kun je je wenden tot de secretaris van de bridgeclub via het menu-item Contact.