In memoriam Johanna Heijink


Dinsdagmorgen overleed Johanna Heijink-Marsman, erelid van onze bridgeclub. Zij was vanaf 2006 tot mei 2014 wedstrijdleider en heeft de omslag van het vele hoofd- en handwerk naar digitale automatisering bij onze bridgeclub meebeleefd en mede gestalte gegeven. Het was niet alleen daardoor, maar ook voor haar vele andere verdiensten en tomeloze inzet, dat zij het erelidmaatschap van de bridgeclub Bridge Blijft Boeien kreeg aangeboden (foto). Ook na dit afscheid bleef zij nauw verbonden aan onze club en heeft zij wat meer in de luwte nog bijna 10 jaar genoten van haar geliefde bridgespel.

Meer dan 25 jaar is zij lid geweest van onze club. Al vrij snel, nadat zij samen met echtgenoot Jan de boerderij aan de Levenkamp verruilde voor de bungalow aan de Zutphenseweg, werd zij in de 2de helft negentiger jaren lid van onze bridgeclub. Jan was ook haar vaste bridgepartner tot aan zijn overlijden in 2004, tot dan was hij ook voorzitter van onze club. Teetske Woelders, lid vanaf de oprichting van de club, werd vanaf dat ogenblik haar nieuwe bridgepartner. Na het overlijden van Teetske in maart 2022 werd Gerrie Hissink, voormalig secretaris van onze club haar laatste, vaste bridgepartner.

Met het overlijden van Johanna verliezen we niet alleen ons erelid maar ook haar altijd voortdurende betrokkenheid bij het wel en wee van de club en haar leden. Vanaf deze plek wensen we haar dochters en schoonzonen, haar kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte bij het verwerking van dit verlies.