Spannende Kerstdrive

Op 19 december hebben we weer de jaarlijkse Kerstdrive gespeeld. Steeds weer is het een verrassing wat het bestuur en de technische commissie bedacht heeft om het spannend en onverwacht te maken. Deze keer speelden we niet mét maar tégen onze eigen partner. Door elke nieuwe spelronde de spelers op zuid en west te laten wisselen speel je dus aan elke tafel met een andere partner en zit je niet tegenover maar naast je eigen partner. Misschien ga je het spel van je eigen partner weer wat meer waarderen!


Het was in het begin nog wat moeilijk om het juiste paarnummer in te voeren als zuid of west bij de bieding hadden gewonnen en derhalve als leider genoteerd moesten worden. Ook werd nogal eens het oorspronkelijke paarnummer van zuid of west ingevoerd, waarbij de bridgemate terstond reageerde met de vraag of er sprake was van een “Contrazit”. Het enig goede antwoord hierop was natuurlijk “Nee”, echter dat had niet iedereen direct door.


Er werden zes rondes van drie i.p.v. de gebruikelijke vier spellen gespeeld. Hierdoor kwam er tijd vrij voor een intermezzo tijdens de tweede pauze en voor de prijsuitreiking na afloop van het spel. Voor het intermezzo hadden Trijnie en Adri Hoogstrate zich verdiept in een uitzonderlijke spannend biedverloop, dat zij gepassioneerd voordroegen. Als je dit geweldige gedicht nog even wilt nalezen, klik op de onderstaande link Spannend biedverloop! om het gedicht te downloaden.


Nadat ook de laatste bridgemate was ingeleverd, kon de uitreiking van de prijzen beginnen. Er waren kerststerren voor de oorspronkelijke* paren die geëindigd waren op de 2de en 7de plaats en wijn voor het 13de paar in elk van de drie lijnen. Bij afwezigheid van de voorzitter werden de attenties uitgereikt door Rita Greben, onze secretaris. Op ludieke wijze kweet zij zich van deze taak en riep de prijswinnaars bij zich, nadat zij eerst de hoogst genoteerde paren in de A, B en C lijn had gefeliciteerd met het behaalde succes. Zo kwam er dan een einde aan een gezellige bridgedrive, waarbij iedereen zijn bridgepartner van een andere kant leerde kennen.


Namens bestuur en Technische Commissie wenste Rita iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling in de verwachting iedereen weer aan de bridgetafel te zien op dinsdag 9 januari

 

*Opmerking: Oorspronkelijk wil hier zeggen: zoals de paren genoteerd stonden op de gidsbriefjes. Het resultaat in de uitslag is dus behaald door de speler die resp. noord en oost heeft gezeten. De zuid-, resp. west-speler kan zijn/haar resultaat berekenen door het resultaat van de noord/oost speler af te trekken van 100%.