Uitkomst invoeren in Bridgemate

Bij het bridgespel is de uitkomstkaart vaak medebepalend voor het resultaat van het spel. Omdat iedereen de spelverdeling thuisgestuurd krijgt en velen onder ons het spelresultaat willen analyseren, is het belangrijk dat je weet hoe de uitkomst was.

We gaan daarom als proef vanaf de derde competitieronde, d.i. vanaf 28 november, ook de uitkomst invoeren in de bridgemate.

Als de Bridgemate  zo is ingesteld dat de uitkomst moet worden ingevoerd, is er een extra invoerregel “UITKOM:” zichtbaar (klik op afbeelding hiernaast voor vergroting). Hier moet na invoer van spelnummer, contract en leider de uitkomst worden ingevoerd. Kies de kaartkleur middels de kaartsymbolen voor K, R, H en S op de bovenste toetsenrij en de kaart middels de toetsen 2 t/m 9, 10, B, V, H of A.

We gaan het invoeren van de uitkomst in ieder geval de hele competitieronde volhouden. Als blijkt dat het onnodig veel stress oplevert en onnodig veel tijd verloren gaat, dan stoppen we er weer mee.